ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Aomthip Maleelai
สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาการศึกษา
ความสนใจพิเศษ: ภาษาไทย

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
อัตลักษณ์ชุมชนสู่การประกอบสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชนเผ่าไทกวน ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (The Community Identity toward the Construction of Cultural Attractions of Ti Guan Tribe in Na Ton, That Phanom District, Nakhon Phanom Province)  2561

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
“Tai Kuan : The Adaptation of the Identity toward the Construction of Social Space”/An international meeting on Land Use/Cover Change and WEF Nexus in Southeast Asia at Vientiane, LAOS  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม