ชื่อ-นามสกุล: รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Assistant Professor Dr. Sanun Srisuk
สาขาวิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: Computer Vision and Pattern Recognition for Intelligent Transportation System

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
A Multi-Stage Approch for Real Time Apeecd and Direction Estimations of Pedestrian  2559
An improved the volume trace transform by a sub-micro pattern for solving the Gaussian noise image problem  2559
Improving TV Image Denoising on Images with Intensive Gaussian Noise using Bilateral Filter and Fuzzy C means  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม