ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Assistant Professor Dr. Danupat Duangmalai
สาขาวิชา: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: Analog circuit design and Electronics control system

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 17 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Resistorless Current-mode Universal Filter using Current Differencing Cascaded Transconductance Amplifiers  2561
Onthe realization of CMOS Current-Controlled Current Conveyor Transconductance Amplifier (CCCCTA) with Linear Control of gm  2558
A current-mode current analog multiplier based on current controlled CCTA  2558
A Voltage-Mode First Order Allpass Filter Based on VDTA  2556
CCCFTA Based Electronically Controllable Current-mode Universal Biquadratic Filter  2555
Electronically Tunable Low-Component-Count Current-Mode Biquadratic Filter Using CFTAs  2554
High Input Impedance Current Controlled Voltage-mode Universal Filter Using DDCC and OTA  2554
Realization of Current-mode Quadrature Oscillator Based on Third Order Technique  2554
An Electronically Controllable Instrumentation Amplifier Based on CC-CFAs  2553
An Ultra Low-Power Fully Differential Operational Transconductance Amplifier (FD-OTA) Operating in Weak-inversion Region and Its Applications  2553
Electronic Controllable Voltage-mode Multi-function Filter Using Single CCCDTA and Grounded Capacitors  2553
Electronically Tunable Current-Mode Tow-Thomas Filter Employing Single Active Element and Grounded Capacitors  2553
RLC parallel based High Output Impedance Currentmode Universal Filter Using OTAs  2553
วงจรกำเนิดสัญญาณซายน์ควอเดรเจอร์โหมดกระแสที่ใช้ CCCDTA กับ CCCII  2553
Current-mode KHN Filter Using Single CC-CCTA  2552
High Output-impedance Current-mode Quadrature Oscillator Using Single MO-CCCDTA  2552
High Output-impedance current-mode Oscillator Based-on CCIIs  2552

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
การพัฒนาหุ่นยนต์พ่นยากำจัดแมลง และตัดหญ้าในแปลงผัก แบบควบคุมจากระยะไกล 2561

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม