ชื่อ-นามสกุล: นายสิทธิชัย เจริญราช
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): mr sittichai charonerat
สาขาวิชา: เทคโนโลยีอุตสาหการ
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: เขียนแบบออกแบบการผลิต โดยใช้โปแกรม CAD CAM solidwork solidcam autocad
ความสนใจพิเศษ: กระบวนการทำงานการผลิตทางเครื่องกลอัตโนมัติ CNC และใช้โปรแกรมเขียนแบบออกแบบ Solidwork Solidcam

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม