ชื่อ-นามสกุล: ดร.อรดี พันธ์กว้าง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Auradee Punkvang
สาขาวิชา: เคมี
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: Biology molecular modelling
ความสนใจพิเศษ: drug design

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 6 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
) Simulations of Shikimate Dehydrogenase from Mycobacterium tuberculosis in Complex with 3‑Dehydroshikimate and NADPH Suggest Strategies for MtbSDH Inhibition  2562
Insight into the structural requirements of aminopyrimidine derivatives for good potency against both purified enzyme and whole cells of M. tuberculosis: combination of HQSAR, CoMSIA, and MD simulation studies  2559
Elucidating structural basis of benzofuran pyrrolidine pyrazole derivatives for enhancing potency against both the InhA enzyme and intact M. tuberculosis cells: a combined MD simulations and 3D-QSAR study  2558
Insight into the structural requirements of aminopyrimidine derivatives for good potency against both purified enzyme and whole cells of M. tuberculosis: Combination of HQSAR, CoMSIA, and MD simulation studies.  2558
Key Structures and Interactions for Binding of Mycobacterium tuberculosis Protein Kinase B Inhibitors from Molecular Dynamics Simulation.  2558
Synthesis and amino acids complexation of tripodal hexasubstituted benzene chiral receptors.  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม