ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Assistant professor Dr. Pornsak Yatakoat
สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: คณิตศาสตร์

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
Strong convergence theorem with new mapping for nonexpansive nonself-mappings in strictly convex and reflexive Banach spaces 2557
การศึกษาข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องลิมิตของฟังก์ชัน 2556

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
A new approximation method for common fixed points of a finite family of nonexpansive non-self mappings in Banach spaces  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม