ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Ms Kanlaya Mikhama
สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ความสนใจพิเศษ: Aricultural Extension learning process of community knowledge management

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 6 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
The last and largest of Cephalanthus tetrandra freshwater swamp forest in Northeast Thailand: Natural resource appreciation and management of local community  2559
ปลาในแม่น้ำสงครามตอนล่าง : การหา การหาย และการทดแทน.. แก่นเกษตร, 43(พิเศษ 1)  2558
เครื่องมือของพรานปลาในแม่น้ำสงครามตอนล่าง บ้านปากยามและบ้านตาลปากน้ำ จังหวัดนครพนม. . แก่นเกษตร, 43(พิเศษ 1),  2558
Do We Really Understand Problems of Rubber Farmers with Small Areas in the Recent Extension Area in Upper Northeast Thailand?  2558
เครื่องมือของพรานปลาในแม่น้ำสงครามตอนล่าง บ้านปากยามและบ้านตาลปากน้ำ จังหวัดนครพนม. . แก่นเกษตร, 43(พิเศษ 1)  2557
การผลิตยางพาราในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย และแขวงคำม่วน สปป.ลาว  2556

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม