ชื่อ-นามสกุล: ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Asst. Prof.Dr. Yuwanuch Gulatee
สาขาวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: E-learning, Online Education, Digital Literacy

 

งานวิจัยทั้งหมด 7 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
: Guidelines for Development and Inheritance of Pottery Production at Ban Klang, NonTarn Sub-district, ThaUthen District, Nakhon Phanom  2562
Are You Sure this Generation are Digital Natives? Case study: Thailand and Australia  -
Digital Refugees? How Students in Thailand and Australia Seek and Use Information 6 Online  -
Using Tech At Uni: Students Report On Their Technology Use At University  -
Who will be in my team -
Owning ICT: Student Use and Ownership of Technology -
Which Tech Will I Use? Trends in Students’ Use and Ownership of Technology in a Thai University, an Ongoing Study  -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 12 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Owning ICT: Student use and ownership of technology  2561
Are you sure this generation are digital natives? Case study: Thailand and Australia  2561
USING TECH AT UNI: STUDENTS REPORT ON THEIR TECHNOLOGY USE AT UNIVERSITY  2561
Which Tech will I Use? Trends in Students’ use and Ownership of Technology in a Thai University, an Ongoing Study  2561
Digital Refugees? How Students in Thailand and Australia Seek and Use Information Online  2561
Guidelines for Development and Inheritance of Pottery Production at Ban Klang, NonTarn Sub-district, ThaUthen District, Nakhon Phanom  2561
Students’ Perceptions of Problem Solving through a Pair Instruction Technique in Calculus Class.  2560
Who will be in my team  2559
The Study of a Lecturer's Characteristics Perceived as Desirable by it Students.  2559
Mooc’s Barriers and Enables  2559
Examining Student ICT Ownership, Use and Preferences towards Electronically Delivered Learning Resources at Two Thai Universities  2559
The survey research on How information technology is being used by the Universitys' students.  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม