ชื่อ-นามสกุล: ดร.พันตรี โคมพิทยา
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Pantre Kompitaya
สาขาวิชา: อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: ระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 8 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
วงจรหาค่าเฉลี่ยกำลังสองของสัญญาณที่ซีมอสทำงานในโหมดกระแสกำลังต่ำ  2561
Ultra Low-Power Squaring Circuit and Square-Rooting Circuit for Biomedical Applications  2561
True RMS-to-DC Converter for Biomedical Applications  2561
An Integrable CMOS-Based True RMS-DC Converter  2560
A 1.2-V 1.25-nW Current-Mode True RMS-DC Converter วงจรแปลงสัญญาณรากของกำลังสองเฉลี่ยเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง โหมดกระแส โดยใช้แรงดันไฟเลี้ยง 1.2 โวลต์ บริโภคกำลัง 1.25 นาโนวัตต์  2560
Energy Saving LED FloodLight By Using Pulse Width Modulation  2560
An Integrable CMOS-Based True RMS-DC Converter  2560
Analog to Digital Converter by u-law with 3 Bit  2552

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม