ชื่อ-นามสกุล: นายบัญชา ใต้ศรีโคตร
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr Buncha Taisrikot
สาขาวิชา: การก่อสร้าง
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
ความสนใจพิเศษ: เทคโนโลยีใหม่ๆด้านไฟฟ้า

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
เกมส์แข่งรถไฟฟ้าด้วยพลังงานสองขาปั่นเพื่อสุขภาพ 2558
เครื่องขูดมะละกอ 2555
เครื่องขูดและคั้นมะพร้าว 2553

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม