ชื่อ-นามสกุล: นางสาวกรรณิการ์ สุกะดีทัด
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Kannika Sukadeetad
สาขาวิชา: ชีววิทยา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสนใจพิเศษ: ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสารสกัดธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ความคงตัว ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของครีมสารสกัดใบว่านมหากาฬ 2562
A survey of the plants uses in traditional herbal medicines from palm-leaf manuscripts found in north east region of Thailand 2561
การพัฒนาครีมต้นแบบจากสารสกัดใบว่านมหากาฬเพื่อผู้ป่ายโรคผิวหนังอักเสบ 2561

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม