ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี อุดร
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Asst. Prof. Nawee Udorn
สาขาวิชา: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: คอมพิวเตอร์

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การปรับปรุงวงจรแบ่งกำลังงานด้วยสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโคร สตริปสำหรับกดความถี่ปลอมเทียม 2562

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การศึกษาการปรับปรุงวงจรแบ่งกำลังงานด้วยสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปสำหรับกดความถี่ปลอมเทียม A Study improvement the power divider with microstrip coupled lines for spurious harmonics suppression  2561
A voltage-mode first order allpass filter based on VDTA  2557
Voltage-mode First Order Allpass Filter Employing Only Single VDTA  2556
High Input Impedance Current Controlled Voltage-mode Universal Filter Using DDCC and OTA  2554

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม