ชื่อ-นามสกุล: นายหฤษฎ์ คล่องดี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr Harid Klongdee
สาขาวิชา: เครื่องกล
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
โครงการ “การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”  2561
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขง 2560
โครงการศึกษาสำรวจ วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานในกลุ่มประเทศ CLMV 2560

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 6 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านยูคาลิปตัสและพีตที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุในหนองน้ำ  2561
การศึกษาเพื่อการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของระบบปรับอากาศ  2561
การศึกษาตู้อบแห้งและกลั่นความชื้นแบบเทอร์โมไซฟอน  2560
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพีชที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุในหนองน้ำมาเป็นเชื้อเพลิง  2560
A Study of Ethanol Production by Using Wild Sugarcane as Raw Material  2559
การศึกษาการผลิตเอทานอลจากหญ้าอ้อยหนู  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ตู้อบแห้งและกลั่นความชื้นโดยรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอนต์ 2558

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม