ชื่อ-นามสกุล: ดร.วรมิญช์ พันธุรัตน์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Voramin Punturat
สาขาวิชา: วิศวกรรมโยธา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: Smart growth

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
คุณภาพน้ำประปาและการประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำประปา มหาวิทยาลัยนครพนม กรณีศึกษา พื้นที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเนินสะอาด  2561

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Water Quality and Efficiency Assessment of Water Treatment System in Nakhon Phanom University  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม