ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุภาวรรณ ฤๅกำลัง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Supawan Ruekamlang
สาขาวิชา: ภาษาเวียดนาม
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาการศึกษา
ความสนใจพิเศษ: ภาษาเวียดนาม

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การพัฒนาระบบการออกแบบ การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ในโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  2562

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม