ชื่อ-นามสกุล: นายเอกพงษ์ คงสมบัติ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): MR. EKAPONG KHONGSOMBUT
สาขาวิชา: อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Channel Estimation, Free Space Optics Communication

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
เครื่องกำจัดฝุ่นควันในอากาศ (Air Ionizer)  2561
การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำแอร์เวย์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรกรรม (A Design and Developed an Airway Pump with Solar Cell for Sustainable Agricultural Technologies)  2561
A study of Photonic Crystals Bending Waveguide Laser Tip for Dental Treatments  2555

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม