ชื่อ-นามสกุล: น.สพ.ดร.ชาตรี ชำนาญดี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Chatree Chumnandee
สาขาวิชา: สัตวศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ความสนใจพิเศษ: สัตวแพทยศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การศึกษาเบื้องต้นของพยาธิในเม็ดเลือดแดงและการนับเซลล์เม็ดเลือดขาว ของค้างคาว Scotophilus kuhlii  2561
การศึกษาเบื้องต้นของพยาธิในเม็ดเลือดแดงและการนับเซลล์เม็ดเลือดขาว ของค้างคาว Scotophilus kuhlii  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม