ชื่อ-นามสกุล: นายสุคนธ์ เมืองโคตร
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Sukhon Muangkhot
สาขาวิชา: เครื่องกล
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: เครื่องกล
ความสนใจพิเศษ: วิจัย

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กจากถังแก๊ส 2559

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
เครื่องมือถอดวาล์วแก๊สแอลพีจี 2560
การสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กจากถังแก๊ส 2559

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม