ชื่อ-นามสกุล: นายรชต มณีโชติ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Rachata Maneechot
สาขาวิชา: วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: เทคโนโลยีใหม่

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 2560

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 6 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  2561
อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน  2560
เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก  2560
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  2560
เครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมที่ใช้ในครัวเรือน  2559
การพัฒนาเครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 5 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 2560
เครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมที่ใช้ในครัวเรือน 2559
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 2559
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 2559
เครื่องฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพพลังงานสะอาด แบบเอนกประสงค์ 2558

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม