ชื่อ-นามสกุล: นายจอน เมฆสว่าง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr John Meksawang
สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: Graphs Theory
ความสนใจพิเศษ: Cayley Graphs

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Isomorphism conditions for Cayley digraphs of Brandt semigroups  2561
CHARACTERIZATIONS FOR PRINCIPAL IDEAL GRAPHS OF RECTANGULAR GROUPS  2561
Characterizations for Principal Ideal Graphs of Left Groups and Right Groups  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม