สำหรับสมาชิก

นักวิจัย

470

งานวิจัย

 290

บทความ/วารสาร

 903

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

 31

 

ลืมรหัสผ่าน?

-----------------------------------------


ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
(NRMS)

 

เว็บลิงค์@NPU

 @คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 @คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 @คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 @คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 @คณะวิทยาศาสตร์
 @คณะครุศาสตร์
 @บัณฑิตวิทยาลัย
 @วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 @วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 @วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 @วิทยาลัยธาตุพนม
 @วิทยาลัยนาหว้า
 @วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 @สำนักวิทยบริการ
 @สถาบันวิจัยและพัฒนา
 @สถาบันภาษา

-------------------------------------

 

 

 
ติดต่อผู้ดูแล dumrongsak.o@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม 27900  คน

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม