ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 

 

  ติดต่อเราได้ที่

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม 167 หมู่ 8 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
           Call Center : 0-42587-291 , Fax. 0-4258-7290
           E-mail : research.npu.rdi@npu.ac.th หรือ research.npu.rdi@gmail.com
           Web site : http://rdi.npu.ac.th
           Facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม


แผนที่

 


 

 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com