ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ “Service Mind”
รายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีให้บริการที่ดี "Service Mind"
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง มาตรฐานการให้บริการที่ดี "Service Mind"
   
     
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com