ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
 
กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย
  แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับกลุ่มวิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยนครพนม
  แบบสรุปโครงการย่อย
     
     
     
     
     
     
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com