ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
     
  จุลสารฉบับที่ 8ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15-30 มกราคม 2560)
  จุลสารฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15-30 มกราคม 2560)
  จุลสารฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1-15 มกราคม 2560)
  จุลสารฉบับที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15-31 ธันวาคม 2559)
  จุลสารฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15-30 พฤศจิกายน 2559)
  จุลสารฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1-15 พฤศจิกายน 2559)
  จุลสารฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15-31 ตุลาคม 2559)
  จุลสารฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1-15 ตุลาคม 2559)
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com