ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559
   
ตารางกำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559
คำเตือน/ข้อปฏิบัติ
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com