ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

167 หมู่ 8 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์: 0-42587-291

โทรสาร: 0-4258-7290

อีเมล: research.npu@npu.ac.th

เว็บไซต์: https://npu.ac.th/