สำหรับสมาชิก

นักวิจัย

352

งานวิจัย

 148

บทความ/วารสาร

 372

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

 15

 

ลืมรหัสผ่าน?

-----------------------------------------


ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
(NRMS)

 

เว็บลิงค์@NPU

 @คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 @คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 @คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 @คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 @คณะวิทยาศาสตร์
 @คณะครุศาสตร์
 @บัณฑิตวิทยาลัย
 @วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 @วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 @วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 @วิทยาลัยธาตุพนม
 @วิทยาลัยนาหว้า
 @วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 @สำนักวิทยบริการ
 @สถาบันวิจัยและพัฒนา
 @สถาบันภาษา

-------------------------------------

 

 

เรียน นักวิจัยทุกท่าน

        เนื่องด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล งานวิจัย บทความ/วารสาร และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ สาขาวิชาการ(วช) , ผู้รับผิดชอบบทความ/วารสาร (First Author ,Corresponding Author , Co Author ) และระบบรายงานผลสถิติต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน ขอให้ท่านเข้าระบบและทำการปรับปรุงข้อมูล โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก Click

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ติดต่อผู้ดูแล dumrongsak.o@gmail.com Tel. 098-829-9558

จำนวนผู้เข้าชม 27900  คน

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม