ชื่อ-นามสกุล: นายเชิดชัย โพธิ์ศรี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Cherdchai Phosri
สาขาวิชา: ชีววิทยา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: Fungal taxonomy, Mycology
ความสนใจพิเศษ: Plant-Microbe interaction Biodiversity of Fungi

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุชนิดเห็ดป่าเอคโตไมคอร์ไรซา (ภาษาอังกฤษ) DNA barcoding for species identification of ectomycorrhizal fungi -
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดป่าเอคโตไมคอร์ไรซาและการระบุชนิดโดยการใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดดิ้ง (ภาษาอังกฤษ) Antioxidant properties of edible ectomycorrhizal mushrooms and species identification using DNA barcoding  -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 10 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Anthropogenic distribution equalizes diversity levels in arbuscular mycorrhizal fungal communities.  2561
Taxonomic consideration of the Japanese red-cap Caesar's mushroom based on morphological and phylogenetic analyses  2559
Ectomycorrhization of Tricholoma matsutake with Abies veitchii and Tsuga diversifolia in the subalpine forests of Japan  2558
Above- and Below-Ground Ectomycorrhizal Diversity in a Pine-Oak Forest in Northeastern Thailand  2558
The isolation of two new lanostane triterpenoid derivatives from the edible mushroom Astraeus asiaticus  2558
DNA barcoding is an effective tool for differentiating Pisolithus species from Macedonia  2558
Rechecking of the genus Scleroderma (Gasteromycetes) from Macedonia using barcoding approach  2557
A New Representative of Star-Shaped Fungi: Astraeus sirindhorniae sp. nov. from Thailand  2557
Global diversity and geography of soil fungi  2557
Astraeus: hidden dimensions  2556

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม