ชื่อ-นามสกุล: นายปรัชญา ธงพานิช
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Pratya Thongpanit
สาขาวิชา: ฟิสิกส์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: ทัศนศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ศึกษา

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Synthesis of TiO2 Nanotubes and the Effects of Deionized Water on their Surface Morphology and Microstructure  2560
Growth and Characterization of Ammonium Dihydrogen Phosphate (ADP) Doped with H3BO3 Crystals Grown by Slow Evaporation Method  2559
Low-Temperature Synthesis of Nanocrystalline ZnO Nanorods Arrays  2556
Growth and Characterization of Boric Acid Doped KDP Single Crystals Grow by Slow Evaporation Method  2556

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม