ชื่อ-นามสกุล: ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Chadchawarn Sangrit
สาขาวิชา: พืชศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ความสนใจพิเศษ: ปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก พืชสมุนไพร สารสำคัญในพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและเชื้อพันธุก

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การประเมินพันธุ์มะเขือเทศต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลือง  2559
ลักษณะประจำพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม