ชื่อ-นามสกุล: ดร.สรพงศ์ อินธิแสง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. SORAPONG INTHISANG
สาขาวิชา: ฟิสิกส์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: เซลล์แสงอาทิตย์

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 14 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
An intrinsic amorphous silicon oxide and amorphous silicon stack passivation layer for crystalline silicon heterojunction solar cells  2560
The role of hydrogenated amorphous silicon oxide buffer layer on improving the performance of hydrogenated amorphous silicon germanium single-junction solar cells  2559
Band gap profiles of intrinsic amorphous silicon germanium films and their application to amorphous silicon germanium heterojunction solar cells  2559
High efficiency a-Si:H/a-SiGe:H tandem solar cells fabricated with the combination of V and U Shaped band gap profiling techniques  2558
การศึกษาการสร้างฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอนเจอร์เมเนียมเพื่อใช้เป็นชั้นดูดกลืนแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนโครงสร้างเซลล์ซ้อน a-Si:H/a-SiGe:H  2558
Effect of the CO2/SiH4 Ratio in the p-μc-SiO:H Emitter Layer on the Performance of Crystalline Silicon Heterojunction Solar Cells  2557
Study of an Amorphous Silicon Oxide Buffer Layer for p-Type Microcrystalline Silicon Oxide/n-Type Crystalline Silicon Heterojunction Solar Cells and Their Temperature Dependence  2557
Optimization of a-SiGe:H Films for using as the Bottom Cell of a-SiO:H/a- SiGe:H Tandem Solar Cell Structure/Optimization of a-SiGe:H Films for using as the Bottom Cell of a-SiO:H/a- SiGe:H Tandem Solar Cell Structure  2557
การศึกษาฟิล์มเอ็นอะมอร์ฟัสซิลิคอน และการประยุกต์ใช้เป็นชั้นด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร  2557
Advantages of N-Type Hydrogenated Microcrystalline Silicon Oxide Films for Micromorph Silicon Solar Cells. Int. J. Photoenergy  2556
Development of thin film a-SiO:H/a-Si:H double-junction solar cells and their temperature dependence  2556
Optimization of an i-a-SiOx:H absorber layer for thin film silicon solar cell applications  2556
Wide-Gap p-𝜇c-Si1−𝑥O𝑥:H Films and Their Application to Amorphous Silicon Solar Cells  2556
การศึกษาฟิล์มพีไมโครคริสตัลไลน์ซิลิคอนออกไซด์และการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร  2556

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม