ชื่อ-นามสกุล: ดร.กาญจน์ หงษ์มณีรัตน์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Kan HongManeerat
สาขาวิชา: พัฒนาชุมชน
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ:

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแทนคุณแผ่นดิน จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง 2562

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Quality of Life Developmemt and occupation Opportunity of the Elderly by the Selection of Herbal Plant Using : A case Study of Nakhon Phanom Province and Neighboring Provinces for the Developmemt of Society and Environment  2561
The Lifestyle Adjustment of the Agricultural Community to Cope with the Expansion of Urban Community : A Case Study of Baan Noen Sa-ard, Na Rat Khwai Sub-district, Muang District, Nakhon Phanom Province, Thailand  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม