ชื่อ-นามสกุล: ดร.บัณฑิต บุญขาว
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Bundit Boonkhao
สาขาวิชา: วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: Multivariate statistical process control, tomography, bioplastic, microfluidic system

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
กระดาษไม่เปียกน้ำสำหรับบรรจุภัณฑ์ 2559
การสกัดโพลีเบต้าไฮดรอกซีบิวทีเรทจากรากต้นข้าวเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ 2559
ระบบของไหลจุลภาคอย่างง่ายจากหลอดรูเล็ก 2558

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
DE-Nonneg for Particle Size Distribution Prediction of Ultrasonic Attenuation Spectroscopy  2561
ผลของการเคลือบโพลีบิวทีลีนซัคซิเนทบนกระดาษชานอ้อยต่อคุณสมบัติความต้านทานแรงดึง  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม