ชื่อ-นามสกุล: นายศรายุทธ เมาฬี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Sarayut Maolee
สาขาวิชา: อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: ระบบสื่อสารดาวเทียม โทรคมนาคม

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ชุดทดลองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ Ku-Band Trial Skills Series-learning Workshop on The Story Installation of Satellite Dish System Ku-Band  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ชุดทดลองการควบคุมการเจริญเติบโตของผักกาดหอมโดยใช้แสงจากหลอด แอลอีดี 2561

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม