ชื่อ-นามสกุล: นายวรวรรษ ขวัญเพชร
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. VORAWAT KWANPET
สาขาวิชา: การบัญชี
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเศรษฐศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: การบัญชี

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำบัญชีโครงการภาษี 300% สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2561
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการแอพพลิเคชั่น มายโม ธนาคารออมสิน สาขาเรณูนคร จังหวัดนครพนม -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการแอพพลิเคชั่น มายโม ธนาคารออมสิน สาขาเรณูนคร จังหวัดนครพนม  2562
ความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำบัญชีโครงการภาษี 300% สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม