ชื่อ-นามสกุล: รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Assoc.Dr. SINGTHONG PATTANASETHANON
สาขาวิชา: การก่อสร้าง
หน่วยงานที่สังกัด: บัณฑิตวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: Solar Energy

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม