ชื่อ-นามสกุล: นางสาวชไมพร ไทยดำรงเดช
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Ms. Chamaiporn Thaidumrangdej
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขานิติศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: กฎหมายระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ แบดมินตัน

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การศึกษาผลกระทบของเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติขององค์การปกครองท้องถิ่น : การเตรียมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม