ชื่อ-นามสกุล: นายวุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Wutthisak thanuanram
สาขาวิชา: เทคโนโลยีเครื่องกล
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: พลังงานทดแทน , การอนุรักษ์พลังงาน

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Energy saving of cooling tower replacement by a mathematical model  2560
Potential Energy Conservation in Air washer system  2559
การศึกษาการใช้พลังงานและศักยภาพการประหยัดพลังงานในห้างสรรพสินค้า  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม