ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
เตรียมพร้อมสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวซึกษา V-NET ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2559
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2558

เตรียมพร้อมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2558

 
 
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com