ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
.................................................................................................................................................................................................
   
   
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com