• 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
86 77
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
 
 
 

Land Cover/Land Use Changes and Water Energy Food (WEF) Nexus in Southeast Asia
ระหว่างวันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

........................................................................................................................

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
ดาวโหลดเอกสาร
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

........................................................................................................................

ทุนการศึกษาต่างประเทศ
ดาวโหลดรายละเอียด

........................................................................................................................

tech2biz รวมแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อช่วยคุณพัฒนาเทคโนโลยี ได้ที่
เข้าสู่ Web tech2biz

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณโครงการจะไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 กรกฎาคม 2561
อ่านรายละเอียดทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณโครงการรวมไม่เกิน 1,500,000 – 3,000,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 กรกฎาคม 2561
อ่านรายละเอียดทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม
........................................................................................................................

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประจำปีงบ 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดกรอบการวิจัยในแต่ละกลุ่ม ได้ที่ http://www.arda.or.th/datas/public62_1.pdf
กำหนดการประชุมชี้แจง http://www.arda.or.th/datas/public62_2.pdf

........................................................................................................................

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวโหลดเอกสาร
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

หรือ สแกน QR Code รายละเอียดขอเสนอโครงการ

........................................................................................................................

หนังสือผลงานวิจัย "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"
ดาวโหลดผลงานวิจัย

หรือ สแกน QR Code หนังสือผลงานวิจัย

........................................................................................................................

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการ (Project Brief) ภายใต้งบประมาณประจำจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ศึกษาดังนี้

จังหวัดนครพนม
1. อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
2. อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร
1. กลุ่มผ้าหมักโคลน บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
2. หมู่บ้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมภูไท บ้านแข้ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
3. กลุ่มทอผ้าขาวม้า บ้านเหล่าคราม ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
4. หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพาลุกา ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
5. กลุ่มปลูกผักหวานบ้านเลื่อนเจริญ ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
6. กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
7. กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
สามารถส่งได้ที่อีเมล chutifun@gmail.com
ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)

Value Chain
........................................................................................................................

ขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการแบบย่อ (Project Brief) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นตามรอบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain : VC) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ภายใต้แผนงาน Technology Consulting Services (TCS) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 (จำนวน 4 ชุด)
2. ส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ภายใต้แผนงาน Buliding Communty Enterprise (BCE) : บ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน / VC Community Incubator (VCCI) (Sci Village) : พัฒนาสู่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2561 (จำนวน 4 ชุด)
สามารถส่งได้ที่อีเมล chutifun@gmail.com
ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดเอกสารแจ้งผล

........................................................................................................................

การอบรมเชิงปกิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบยุทศาสตร์งานวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
ลงทะเบียนออนไลน์ คลิ๊ก หรือ https://goo.gl/forms/1qWoTxYg4F7NQUgL2

ดาวโหลดกำหนดการ

........................................................................................................................

ประกาศทุนการศึกษาประเทศจีน
Guizhou Government Scholarship for Southeast Asia 2018
ดาวโหลดเอกสาร

........................................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ผู้เข้าร่วมงาน Climate change, Land use and WEF Nexus in Southeast Asia. August 13 - 17, 2018. At Vientiane, Laos และส่ง Full paper ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 หน้า มาที่สถาบันวิจัยภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ได้ที่ bundit@npu.ac.th และ encnv2013@gmail.com หรือส่งด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไฟล์รายชื่อ pdf.

แบบฟอร์ม Full paper ภาษาอังกฤษ pdf.

........................................................................................................................

<<see more>>

ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" โดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฏาคม 2561
ดาวโหลดเอกสารโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
.........................................................................................................................................................

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 13 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 สามารถเข้าชมหนังสือ "จดหมายข่าว วช." ได้ที่ http://www.nrct.go.th
ดาวโหลดเอกสารจดหมายข่าว วช.
.........................................................................................................................................................

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศัพยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.
ดาวโหลดเอกสาร
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฏหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (รับจำกัดจำนวนรุ่นละ 55 คนเท่านั้น)
ดาวโหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561
ดาวโหลดเอกสาร
ส่งผลงานได้ทางนี้
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล ในวันพฤหัสที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ดาวโหลดเอกสาร
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล ในวันพฤหัสที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ดาวโหลดเอกสาร
.........................................................................................................................................................

<<see more>>
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ISSN : 1905 - 1662
.............................................................................................................................
เอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบ
ยุทศาสตร์งานวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

.............................................................................................................................
องค์ความรู้จากงานวิจัย โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2554-2558
.............................................................................................................................
กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการปีงบประมาณ 2562
.............................................................................................................................
อาจารย์กับงานวิจัย
.............................................................................................................................
โครงสร้างของการเขียนกรอบการวิจัย
.............................................................................................................................
การจัดทำเอกสารและคู่มือการสอน
.............................................................................................................................
การใช้ระบบอักขราวิสุธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
.............................................................................................................................
<<see more>>
<<see more>>
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com