ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
   
3Minutes@NPU EP.18 ตอน ตราสัญลักษณ์ GI กับเกษตรกรในนครพนม
MOST station เกษตรอินทรีย์ จ.นครพนม
สร้างมาตรฐานการย้อมผ้าคราม
ด้วยวิทยาศาสตร์การย้อมผ้าคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
Science Hit "วิทยาศาสตร์ทันสมัย" ตอน หมู่บ้านเทคโนโลยี
ผลิตเห็ด
บรรยายจังหวัดนครพนม
   
Nakhonphanom English
   
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com